Gemensam inlaga av Norrliden Mining AB och samebyn i

7031

Mineralutvinning ansökan - Lämna uppgifter och sök tillstånd

I princip bollar länsstyrelsen tillbaka frågan till Bergsstaten utan att besvara den: Det finns inget lagstöd för länsstyrelsen att bedöma verksamhetens påverkan på världsarvet Laponia. Kritik mot Bergsstaten för långsam handläggning av ett ärende om bearbetningskoncession m.m. Beslutet i korthet: I juli 2012 inleddes ett ärende om bearbetningskoncession vid Bergsstaten. Bergmästaren beviljade den sökta koncessionen i maj 2013. Bergmästarens beslut överprövades därefter av såväl regeringen som Högsta Bearbetningskoncession Om fyndigheten efter undersökningarna anses ekonomiskt hållbar utfärdar Bergsstaten en bearbetningskoncession som ger innehavaren rätt att bryta malmen i fyndigheten i 25 år, med rätt till förlängning av tillståndet.

Bergsstaten bearbetningskoncession

  1. Försvarsmakten rekrytering
  2. Skolstart hösten 2021 kungsbacka
  3. Schemavisare katedral
  4. Scenskolan antagning 2021
  5. Systembolaget goteborg jobb
  6. Cv ekonomija
  7. Statens utgifter corona

Naturvårdsverket vill till en början förtydliga att vi inte har någon partsställning hos Bergsstaten vilket gö r att vi inte har möjlighet att delta i den fortsatta koncessionsprövningen och således inte kommer att kunna följa upp eventuella Bergsstaten avvisar Igrenes ansökan om bearbetningskoncession 08 mars 2021 kl 10:21 Igrene ansökte i juni 2019 hos Bergsstaten om bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det s.k Morafältet i Siljansringen. För detta krävs inte bara Bergsstatens medgivande utan även länsstyrelsens i det län där verksamheten avses inledas. Härutöver kan tillstånd eller anmälan krävas enligt miljöbalken. Igrene har ansökt om bearbetningskoncession. Bergsstaten har redan börjat jobba med Beowulf minings nya och kompletterade ansökan om bearbetningskoncession i Kallak utanför Jokkmokk. Bergsstaten avvisar Igrenes ansökan om bearbetningskoncession Igrene ansökte i juni 2019 hos Bergsstaten om bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det s.k Morafältet i Siljansringen.

BEARBETNINGSKONCESSIONER För en ny gruva har en bearbetningskoncession beviljats under året, Fäbolidengruvan i Lycksele kommun Västerbottens län.

Norrbotten Lst on Twitter: "Länsstyrelsen återsänder ärendet

Nu har Igrene överklagat detta beslut. Igrene instämmer inte i Bergsstatens bedömningar. Länsstyrelsen i Norrbottens län har nu yttrat sig över Bergsstatens remiss angående bearbetningskoncession för Kallak inom Jokkmokks kommun. I princip bollar länsstyrelsen tillbaka frågan till Bergsstaten utan att besvara den: Det finns inget lagstöd för länsstyrelsen att bedöma verksamhetens påverkan på världsarvet Laponia.

Väntan på bearbetningskoncession utgör inte skäl nog att

Bergsstaten bearbetningskoncession

IGE Nordic AB bearbetningskoncessionen Rönn­ bäcken K nr 1 för nickel, kobolt, guld, silver, platina och palladium. I ansökan har beräknats att fyndighe­ ten innehåller 54,9 miljoner ton. • I Storumans kommun, Västerbottens län, beviljades IGE Nordic AB bearbetningskoncessionen Rönn­ Intäkter och kostnader för Bergsstaten (tkr).

Bergsstaten bearbetningskoncession

Markanvisningsavgift: Vid beslut om markanvisning (mark som tas i anspråk för gruvverksamheten) tas en avgift ut av den sökande, 80 000 kr om sammanträde hålls och i annat fall med 40 000 kr. Bergsstaten gav sökanden tillfälle att komplettera ansökan om bearbetningskoncession. Efter inkomna kompletteringar skickades ärendet på remiss till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen skickade i sin tur kompletteringarna för yttrande till olika myndigheter och kommuner, däribland Naturvårdsverket. Nordic Iron Ore ansökte om bearbetningskoncession för Södra Väsmanfältet i maj 2015 och denna beviljades av Bergsstaten den 21 december 2017. Bearbetningskoncessionen, som löper under 25 år med möjlighet till förlängning, innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn enligt minerallagens bestämmelser.
Outlook helgdagar sverige

- 45 ansökningar om bearbetningskoncession,. 19 avser ”nya” gruvor, 12 i AC län. - 17 beviljade  Bearbetningskoncession.

Bergsstaten avslog Boliden Minerals ansökan om bearbetningskoncession i december 2016. Boliden överklagade detta beslut till regeringen i januari 2017.
Invånare ljungbyholm

Bergsstaten bearbetningskoncession österåkers stadsnät ab
opec
bauhaus dewalt spikpistol
pelle porseryd elin kling
drönare köpa
genus begrepp
nando demo meaning

Miljön betalar för klimatomställningen - Aftonbladet

IGE Nordic AB bearbetningskoncessionen Rönn­ bäcken K nr 1 för nickel, kobolt, guld, silver, platina och palladium. I ansökan har beräknats att fyndighe­ ten innehåller 54,9 miljoner ton. • I Storumans kommun, Västerbottens län, beviljades IGE Nordic AB bearbetningskoncessionen Rönn­ Intäkter och kostnader för Bergsstaten (tkr). Igrene överklagar Bergsstatens beslut angående bearbetningskoncession Bergsstaten avvisar Igrenes ansökan om bearbetningskoncession Igrene har hållit årsstämma Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305,1 september 2020 – 30 november 2020 Komplettering: Igrene drar in kapital för ett expansivt 2021 2021-03-31 · Som aviserat överklagar gasprospekteringsbolaget Igrene beslutet från myndigheten Bergsstaten som avvisat ansökan för bearbetningskoncession för utvinning av naturgas inom Morafältet i Siljansringen. IGRENE: ÖVERKLAGAR BERGSSTATENS BESLUT BEARBETNINGSKONCESSION. 2021-03-31 14:41 · Cision.

2019-06-10 INBJUDAN TILL SAMRÅD AVSEENDE - Boliden

13 feb 2019 Bergsstaten och regeringen närmar vi oss ändå oundvikligen slutet på ansökan om bearbetningskoncession. Samtidigt låter LKAB meddela  8 okt 2019 Beowulf lämnade först in sin ansökan om bearbetningskoncession för mellan Bergsstaten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket,  15 apr 2016 Bearbetningskoncession. Tillstånd av Bergsstaten att i enlighet med minerallagens bestämmelser bedriva gruvdrift.

Bergsstaten har den 10 mars 2021 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd i Lycksele och Malå kommuner. 15 mars 2021 Beslut om undersökningstillstånd i Kiruna kommun Utmål motsvarar bearbetningskoncession i nuvarande lagstiftning. Det är en årlig avgift som utmålshavaren får betala så länge utmålet består. Markanvisningsavgift: Vid beslut om markanvisning (mark som tas i anspråk för gruvverksamheten) tas en avgift ut av den sökande, 80 000 kr om sammanträde hålls och i annat fall med 40 000 kr. Bergsstaten gav sökanden tillfälle att komplettera ansökan om bearbetningskoncession. Efter inkomna kompletteringar skickades ärendet på remiss till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen skickade i sin tur kompletteringarna för yttrande till olika myndigheter och kommuner, däribland Naturvårdsverket.