Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - dt.se

4013

MUCF: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Under 2016 ska myndigheten fortsätta att genomföra utbildningsinsatser. Utvecklingen för unga svenska kvinnor är oroande och måste tas på allvar. Det skriver generaldirektörerna Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten, och Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), i en gemensam uppmaning på internationella kvinnodagen. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. - Internationell forskning visar att det är mycket skadligt att utsätta unga för den här slags påtryckningar och tvång. Vi är väldigt glada för det här uppdraget eftersom vi i dag saknar kunskap om vilka Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 206 351 05 Växjö Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  1. Kopan ramen
  2. Lrf mäklare jämtland

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015 ISBN 978-91-85933-90-7 projektledare Oscar Svensson Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ingår i det kunskapslyft för barnets rättigheter som regeringen initierat och som pågår under perioden 2017–2020. Myndigheten ska, utifrån tidigare identifierade utvecklingsområden avseende den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i myndighetens verksamhet (U2019/00963/UF), redovisa de åtgärder som vidtagits och de resultat som … 2021-04-10 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 15 mars 2021. Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut den 19 juli 2018 genomföra förstärkta informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet riktade till unga nyanlända och unga asylsökande. S2016/02759: 31 mars 2021. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF posted a video to playlist Rapporten UNG IDAG. Yesterday at 5:00 AM ·.

Staten och det civila samhället i integrationsarbetet (RiR 2014:3) 2010 Revisionsrapporter. Ungdomsstyrelsen årsredovisning 2009; 2009 Revisionsrapporter Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

Vi är väldigt glada för det här uppdraget eftersom vi i dag saknar kunskap om vilka Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 206 351 05 Växjö Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för s.k.

Erfaren kvantitativ utredare/analytiker • MUCF - Myndigheten

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

27 maj håller vi utbildning i Åsele. Hör utredarna Emma Thornström och Vanessa Sevedag berätta om några av de viktigaste resultaten inom de sex områdena. Filmerna hittar du på mucf.se. Ta del av rapporten i sin helhet på mucf.se. Läs MUCF:s pressmeddelande .

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Det saknas mötesplatser för unga hbtq-personer i stora delar av landet. Det konstaterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i en ny rapport. Endast fyra av Stockholms läns 26 1 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. 2 § Myndigheten ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att. 1. ta fram, samla och sprida kunskap, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har på uppdrag av regeringen arbetat för att fler unga och ungdomsorganisationer ska involveras inom ramen för den samlade uppföljningen av ungdomspolitiken med syfte att stärka deras perspektiv i uppföljningen.
Abc affisch

7,176 likes · 74 talking about this. Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.

Filmerna hittar du på mucf.se. Ta del av rapporten i sin helhet på mucf.se.
Koppla in bänkdiskmaskin

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lösa upp lösnaglar
soptipp katrineholm öppettider
svart att sova
stenkol trädgård
skriva samboavtal

Ungdomsrörelser missnöjda med myndighet - Dagens Arena

Svenska kyrkan har fått 5 mnkr från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor som under året använts till akuta insatser för barn i  När Ungdomsstyrelsen, som nu är en del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), år 2010 för första gången beaktar ungas boendeorter i  baserad på en ny rapport från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF). Ungdomsfokus 2016, från Nyheter24gruppen och Rasmussen  Det är en del i en överenskommelse med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, om samverkan för att främja ungas förutsättningar att delta  Listen to #122 Innovation I Landsbygder - Så Blir Fler Idéer Verklighet and 122 more episodes by Landet Podcast, free!

Ung idag, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hinder för unga utrikes födda kvinnor i arbetslivet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska främja och för-medla kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsätt-ningar. På uppdrag av regeringen fördelar m yndigheten också olika bidrag . År 2016 fördelade MUCF drygt 600 miljoner kronor till kommuner och omkr ing 400 organi - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar ut avgifter för främst deltagande på konferenser som myndigheten anordnar och försäljning av publikationer. Inkomsterna disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta ut avgifter för deltagande på konferenser som myndigheten anordnar och försäljning av publikationer, utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. MUCF ska i enlighet med uppdrag som gavs i regleringsbrev för 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och i samråd med Statens skolverk genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelade bidrag till landets kommuner för gratis sommarlovsaktiviteter under sommarlovet 2016 för barn och unga i åldern 6-15 år. Sommarlovsbidraget var populärt - 283 av landets 290 kommuner fick nyligen diplom för sina insatser. Snart är det dags att söka för 2017. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska ges i uppdrag att redovisa och sammanhållet tillgängliggöra indikatorer för unga som möter särskilda utmaningar i sin etablering inom ramen för det ungdomspolitiska indikatorsystemet. Alla myndigheter har en skyldighet att vara serviceinriktade och på ett smidigt och enkelt sätt ge den hjälp som krävs för att privatpersoner och företag ska kunna ta tillvara sina intressen. Ytterst har regeringen det övergripande ansvaret för att göra en helhetsbedömning och vid behov ställa tydligare service- och tillgänglighetskrav på berörda myndigheter. Intervju - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.