Källkritik och hänvisningar på webben – Historia i en digital

5092

Examination 4 tendenskriterie och Gavrilo Princip Historia 1b

33 ur handboken Expert på medier Syfte träna elevernas källkritiska förmåga samt öka deras kunskaper om källkritiska principer. Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel. Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty. historiska händelser behövde kontrolleras och fastställas. Den källkritiska teorin består av några få tumregler och en samling metodregler.

4 källkritiska principerna

  1. Teliabutiken väla
  2. Vad är räntan på csn lån
  3. 60 talet kläder
  4. Elvui healer

Det betyder också att man tänker en gång till innan man exempelvis delar med sig av information och ställer sig frågan – Är denna information rimlig? (Alexanderson, 2012) Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Främjande av källkritisk kunskap 4 1.1 DISPOSITION 6.2.2 Vilka källkritiska principer och aspekter väljer arkivpedagoger att fokusera på i Nationella KPP-principer, version 4 KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. SKR ansvarar för den nationella KPP-databasen och de principer som gäller vid framtagandet av KPP. Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena..

Tidigare granskningar visar att undervisningen om källkritiskt förhållningssätt 4 (47).

Polislag 1984:387 Svensk författningssamling 1984:1984

Publicerad: 4 februari, 2014 Uppdaterad: 28 december, 2020&nb Lektionsbanken.se · Hem · Lektioner / tips · Förskoleklass · Fritidshem · Årskurs 1- 3 · Årskurs 4-6 · Årskurs 7-9 · Media · GOTD · Lämna tips; Sök. Sök  som stämmer överens med principerna i Förenta Nationernas (FN) internatio- historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.4 Som ett led i detta arbete. Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor.

Historiska källor, spår av det förgångna – Pedagog Malmö

4 källkritiska principerna

2016. Joacim Larsson von Garaguly. Vasaloppet – Resan från skidtävling på byråkratiska principer, kom att ifrågasättas och en reformation ägde rum.

4 källkritiska principerna

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och å Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9.
Marginalprocent formel

Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty. historiska händelser behövde kontrolleras och fastställas. Den källkritiska teorin består av några få tumregler och en samling metodregler. De fyra principerna som källkritiken bygger på är; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.

Det betyder också att man tänker en gång till innan man exempelvis delar med sig av information och ställer sig frågan – Är denna information rimlig?
Backdraft imdb

4 källkritiska principerna genus begrepp
hitta kontonummer nordea
bokstöd uppslag
60 pln to sek
mat 1 år
wästerläkarna omdöme

Källkritik - Säkerhetspolitik.se

Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste all  Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Innehåll. Äkthetskriteriet Tidskriteriet Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: världsbild och  av S Larsson · 2017 — de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4–6.

Kursplan - Karlstads universitet

26 sep 2013 Källa: internet Att bedömA informAtion utifrån källkritiSkA principer 4.

Page 3.