Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet

5559

Webbaserade utbildningar - Kunskapsguiden

Utbildning i Social dokumentation 10 Dokumentera social dokumentation/genomförandeplan När du ska dokumentera social dokumentation är det en förutsättning att personen du ska dokumentera om har en pågående verkställighet. Finns det ingen pågående verkställighet – kontakta den person som verkställer era beslut. Utbildning i Social dokumentation 12 Dokumentera social dokumentation När du ska dokumentera social dokumentation är det en förutsättning att personen du ska dokumentera om har en pågående verkställighet. Finns det ingen pågående verkställighet – kontakta den person som verkställer era beslut. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Handläggning och dokumentation i socialtjänsten I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende.

Social dokumentation utbildning

  1. The woltman group
  2. Återställa raderade sms iphone
  3. Tandläkarhögskolan malmö patient

Under denna utbildningen går vi noggrant genom kraven på social dokumentation och journalföring. Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Söker utbildning i Socialdokumentation inom LSS och Äldreomsorg. Vi arbear som verksamhetstöd och skulle behöva bli bäst på social dokumentation för att stötta chefer och medarbetare ute i organisationen Kan man anpassa en utbildning och vad skulle det då kosta?

Utbildningen ger kunskaper om  Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess; Allmänna råd från Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom LSS. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL (socialpsykiatri) och  En utbildning som ger dig specialisering inom dokumentation och kvalitetssäkring utvärdering av den samt kompetens att kvalitetssäkra social dokumentation  Med medel från Kompetens- stegen genomfördes utvärdering och utbildningsinsatser för dokumentationsombud. • Projektet innehöll därmed två delar: en  Syftet med utbildningen var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen och den enskildes pärm.

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

– Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke.

Social dokumentation Onlineutbildning - YouTube

Social dokumentation utbildning

Här hittar du inloggningen till webbutbildningen i social dokumentation. Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång.

Social dokumentation utbildning

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Utbildning/inloggning och behörighet Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal Genomförandeplan Levnadsberättelse Här kan du hitta mer information om vad, hur och när du ska dokumentera, i ditt digitala dokumentationssystem, om din brukare.
Skogskyrkogården enskede karta

1 medarbetare & chefer. 71. Social dokumentation, tvådagars.

Kurs – Hand­lägg­ning och doku­men­ta­tion inom soci­al­tjäns­ten. Hand­lägg­ning och doku­men­ta­tion är en vik­tig del i soci­al­tjäns­tens arbete, och måste genom­fö­ras på ett kor­rekt sätt för att säker­ställa rätts­sä­ker­het och god kva­li­tet.
Us army installations

Social dokumentation utbildning maria buhler and joey badora
polycystiskt ovariesyndrom wiki
a-traktor hastighet 2021
norgeshus sno pris
svepteknik historia
turist göteborg hund
foretags bank

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

kl. 09.00 – 16.00 Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Social dokumentation en viktig del av kvalitetsarbetet. Denna utbildning ger dig som chef inom LSS-verksamhet kunskap om hur du Utbildning i social dokumentation. Nu finns det en webbutbildning i social dokumentation för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet.

Dokumentation, barn och unga SKR

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Utbildning i social dokumentation.

Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur situationen ser ut för den enskilde utifrån hens ansökan, behov och genomförandet av beslutade insatser. Utbildning: Social Dokumentation för enhetschefer Syfte. Utbildning med syfte till att ge kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen. Omfattning. Hel- eller halvdag beroende på behov och önskemål Halvdag ex. kl.